Όροι μέλους

 1. Über die
  Plattform deal-green.com
  Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τον Stephan Antonoglou, Dieselstraße 20, 86368 Gersthofen.
  Ο χειριστής διαθέτει μια διαδικτυακή υπηρεσία στους χρήστες (μέλη) μέσω της οποίας ο χρήστης ως διαφημιστής μπορεί να δημιουργεί και να δημοσιεύει προσφορές και αιτήματα από κείμενα, εικόνες και ως ενδιαφερόμενος μπορεί να βλέπει δημοσιευμένες διαφημίσεις/προσφορές/αιτήματα.
  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμεύει για τη δημοσίευση προσφορών και αιτημάτων για γεωργικά προϊόντα συγκομιδής. Πάνω από όλα, προϊόντα που δεν μπορούν να πωληθούν στην κανονική αγορά, υπερπαραγωγή ή ευπαθή προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη αγοραστές ή ο αγοραστής έχει αποσυρθεί από την αγορά.
  Δεν πραγματοποιείται αγορά σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιείται μόνο για τη διευθέτηση επικοινωνίας μεταξύ του παρόχου και του ενδιαφερόμενου μέρους. Ο ίδιος ο χειριστής του ιστότοπου δεν είναι ο προμηθευτής των αγαθών.
  Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και συμφωνίες του παρόχου/υποψήφιου/πωλητή/αγοραστή δεν ισχύουν εδώ. Εάν μια προσφορά ή ένα αίτημα γίνει αποδεκτή, οι αντίστοιχοι συμβατικοί εταίροι μπορούν να συμφωνήσουν για λεπτομερείς όρους. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο τον ιστότοπο. Η σύμβαση πρέπει να συναφθεί εκτός του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, ο χειριστής δεν είναι αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος ή άλλος συμβατικός εταίρος στην πώληση των αγαθών και δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
 2. Κόστος μέλους και διάρκεια
  Ο χειριστής του deal-green.com δεν λαμβάνει ούτε προμήθεια ούτε άλλη χρηματική και μη χρηματική αμοιβή για τη σύναψη συμβάσεων.
  Οι συνδρομές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συντήρηση του ιστότοπου. Δεν έχει σημασία αν θα βρεθεί ένας αγοραστής ή ένας πωλητής για προϊόντα που προσφέρθηκαν ή αναζητήθηκαν.
  Ένας παραγωγός πληρώνει ποσό 8,00 ευρώ το μήνα πλέον ΦΠΑ 19% και χονδρέμπορος/έμπορος/εστιατόριος έχει ποσό 16 ευρώ το μήνα συν 19% πληρωτέος ΦΠΑ.
  Η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης είναι 1 έτος. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μετά από 30 ημέρες το αργότερο, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος δεν αποχωρήσει από την ιδιότητα μέλους εντός αυτής της περιόδου.
 3. τερματισμός
  Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ανακληθεί εντός των πρώτων 30 ημερών από την αίτηση συμμετοχής. Η καταγγελία είναι δυνατή με προειδοποίηση 4 εβδομάδων μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση ή η ιδιότητα μέλους παρατείνεται αυτόματα κατά ένα έτος εάν η ειδοποίηση καταγγελίας δεν δοθεί εγγράφως και εγκαίρως.
 4. Δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας των διαφημιζόμενων
  Τα μέλη συμφωνούν ότι τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να δουν τα αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας και την περιγραφή τους για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας. Οι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή που δεν είναι συνδεδεμένοι βλέπουν μόνο εικόνες καθώς και περιγραφή και τοποθεσία των προσφορών και των αιτημάτων. Δεν πραγματοποιείται δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας του διαφημιζόμενου για μη μέλη.
 5. Χρήση του περιεχομένου, όπως κείμενα και εικόνες των προσφορών και των αιτημάτων των μελών
  Το μέλος μεταβιβάζει ένα απεριόριστο, απεριόριστο δικαίωμα χρήσης για όλους τους τύπους μέσων στο deal-green.com για το παρεχόμενο περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά, ήχος και βίντεο για αόριστο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί.
  Το μέλος διασφαλίζει ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω. Λαμβάνει οποιαδήποτε συγκατάθεση. Το μέλος δεν δικαιούται να έχει αποθηκευμένα κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο για αυτόν μετά τη λήξη της συνδρομής. Το deal-green.com αναλαμβάνει να διαγράψει το περιεχόμενο του μέλους στο τέλος της συνδρομής.
 6. Απαλλαγή ευθύνης
  (1) Το μέλος εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένο να μεταβιβάσει τα συμφωνημένα δικαιώματα χρήσης επειδή το έργο ή τα έργα είτε
  α) το δημιούργησε μόνος του ή
  β) έχει ουσιαστικά αποκτήσει ο ίδιος τα απαραίτητα δικαιώματα για τη μεταβίβαση.
  (2) Το μέλος υποστηρίζει το deal-green.com στην υπεράσπιση των αξιώσεων τρίτων κατά του deal-green.com λόγω παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικού σήματος, δικαίωμα στη δική του εικόνα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίου κ.λπ.) το συμβατικό περιεχόμενο, ιδίως με την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την άμυνα.
  (3) Το μέλος υποχρεούται να αποζημιώσει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για δικαστικές ενέργειες – ιδιαίτερα τα απαραίτητα νομικά και δικαστικά έξοδα – τα οποία επιβαρύνει το deal-green.com ως αποτέλεσμα νομικών αξιώσεων τρίτων.
 7. Ορθότητα των διαφημίσεων (προσφορών και αιτημάτων).
  Το deal-green.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύει το μέλος στις διαφημίσεις (διαφημίσεις και αναζητήσεις).
 8. πρόσβαση στα δεδομένα
  Το deal-green.com μπορεί επίσης να παραχωρήσει σε τρίτα μέρη πρόσβαση στα δεδομένα, τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται στο deal-green.com για την υποστήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών. Το μέλος επιτρέπει στο deal-green.com να χρησιμοποιεί τα δεδομένα του για σκοπούς διαφήμισης και αύξησης της εμβέλειας του deal-green.com. Αυτό ισχύει επίσης για μεταφράσεις με σκοπό την ενσωμάτωση των μεταφρασμένων διαφημίσεων σε ξενόγλωσσες προσφορές.
 9. Υποχρεώσεις Μέλους
  Το μέλος δεσμεύεται να παρέχει σωστές πληροφορίες για πραγματικές προσφορές/αιτήματα και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.
  Το deal-green.com δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τις καταχωρίσεις και το περιεχόμενο για να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή εάν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
  Οι υποχρεώσεις είναι ειδικότερα
  (1) να πληροί τις εσωτερικές απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση της σύνδεσης μέλους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
  (2) να μην χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες για σκοπούς που είναι ρατσιστικοί, μεροληπτικοί, θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των ανηλίκων, είναι πολιτικά ακραίοι ή με άλλο τρόπο παράνομοι ή παραβιάζουν επίσημους κανονισμούς ή απαιτήσεις
  (3) να μην γίνεται κατάχρηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είναι δυνατή στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή/και χρήση για την αυτόκλητη αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.
  Εάν τρίτα μέρη διεκδικήσουν αξιώσεις κατά του deal-green.com λόγω του νομικού απαράδεκτου της συμμετοχής, το μέλος θα απαλλάξει τον χειριστή από όλες τις αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον του με το πρώτο αίτημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών της απαραίτητης νομικής υπεράσπισης. Το μέλος δεσμεύεται να είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε απορία καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής.
 10. Διαθεσιμότητα διαδικτυακών υπηρεσιών
  Το deal-green.com οφείλει τη συμφωνημένη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών στο σημείο μεταφοράς. Τα μέρη κατανοούν τη διαθεσιμότητα ως τεχνική χρηστικότητα στο σημείο μεταφοράς για χρήση από το μέλος και τα μέλη που χρησιμοποιούν το λογισμικό πρόσβασης. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ή προκύπτει από την περιγραφή της υπηρεσίας, εγγυόμαστε διαθεσιμότητα 99% ετησίως.
  Εάν ορισμένες λειτουργίες αποτύχουν, ο τρόπος αποκατάστασης του ελαττώματος είναι στη εύλογη κρίση του deal-green.com. Ένα ελάττωμα μπορεί επίσης να διορθωθεί με τη μορφή οδηγιών. Ο εκθέτης πρέπει να ακολουθεί αυτές τις οδηγίες εκτός εάν αυτό είναι παράλογο.
 11. Τεχνικές απαιτήσεις / σχεδιασμός ψηφιακών περιπτέρων
  Το μέλος οφείλει να διασφαλίσει με δικά του έξοδα ότι πληροί τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, φροντίζει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία των διαφημίσεών του χωρίς κανένα τεχνικό σφάλμα.
  Το μέλος λαμβάνει δεδομένα πρόσβασης για χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας.
  Απαιτείται λογισμικό πρόσβασης για τη χρήση των λειτουργιών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Αυτή είναι η τρέχουσα έκδοση των πιο κοινών προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο. Αυτό το λογισμικό πρόσβασης δεν παρέχεται από το deal-green.com. Το μέλος προμηθεύεται αυτά ανεξάρτητα με δική του ευθύνη.
  Το σημείο μεταφοράς για τις διαδικτυακές υπηρεσίες είναι η έξοδος δρομολογητή του κέντρου δεδομένων deal-green.com ή του παρόχου υπηρεσιών που έχει αναθέσει αυτό.
  Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες ανά πάσα στιγμή με την επωνυμία της εταιρείας, το πρόσωπο επικοινωνίας και τη διεύθυνση του διαφημιστή.
  Το μέλος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που εκδίδονται από το deal-green.com προς το συμφέρον μιας λειτουργικής ψηφιακής δημοσίευσης των διαφημίσεων. Το deal-green.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και προσθήκες που επηρεάζουν την τεχνική πλατφόρμα και την προστασία δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως εάν αυτό διασφαλίζει την τεχνική σταθερότητα των λειτουργιών των διαδικτυακών υπηρεσιών και εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.
  Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους αμέσως μετά από ένα αντίστοιχο αίτημα, ο λογαριασμός μέλους μπορεί να κλείσει οριστικά ή να απενεργοποιηθεί προσωρινά.
  Εάν ο λογαριασμός μέλους πρέπει να κλείσει για τους προαναφερθέντες λόγους, δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής της συνδρομής μέλους.
 12. Ασφάλεια δεδομένων και προστασία δεδομένων
  Τα μέρη θα τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδίως αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και υποχρεώνουν τους υπαλλήλους τους που απασχολούνται σε σχέση με τη σύμβαση και την εφαρμογή της να το πράξουν, εκτός εάν είναι ήδη γενικά υποχρεωμένοι να το πράξουν.

  Εάν το μέλος συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα, ιδίως κανονισμούς προστασίας δεδομένων και απαλλάσσει το deal-green.com από αξιώσεις τρίτων σε περίπτωση παραβίασης. Εφόσον τα προς επεξεργασία δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα, υπάρχει επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας και το μέλος θα τηρεί τις νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία παραγγελιών και τις οδηγίες από το deal-green.com (π.χ. να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις διαγραφής και αποκλεισμού). Οι οδηγίες πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως, τουλάχιστον σε μορφή κειμένου.
  Το μέλος λαμβάνει τις τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Ειδικότερα, προστατεύει τις υπηρεσίες και τα συστήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση, καθώς και τα δεδομένα της εφαρμογής και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή από το deal-green.com ή τους χρήστες, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποθήκευση, τροποποίηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επιθέσεις – είτε μέσω τεχνικών μέτρων, είτε μέσω ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων ή δεδομένων είτε μέσω φυσικής πρόσβασης – από τρίτους, ανεξάρτητα από το πώς συμβαίνει αυτό. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει τα κατάλληλα και συνήθη μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
  Το deal-green.com θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης. Επιπλέον, το deal-green.com μπορεί να χρησιμοποιήσει ανώνυμα δεδομένα για γενικές στατιστικές αξιολογήσεις. Δεν πρέπει να είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα για μεμονωμένα άτομα από αυτό.
  Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται επίσης χωριστά σε συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών.

 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Τελικές Διατάξεις, Τόπος Δικαιοδοσίας
  Η παρούσα σύμβαση και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν υπόκεινται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG).
  Τα προσαρτήματα αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης στην τρέχουσα έγκυρη έκδοσή τους, δηλαδή στην έκδοση που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.
  Δεν υπάρχουν παρεπόμενες διατάξεις εκτός της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της. Αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματα απαιτούν τουλάχιστον τη μορφή κειμένου για να είναι αποτελεσματική. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε παραίτηση από την απαίτηση γραπτής μορφής.
  Η ενδεχόμενη ακυρότητα επιμέρους διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπολειπόμενου περιεχομένου της σύμβασης.
  Εάν υπάρχουν κενά στην πρακτική εφαρμογή της παρούσας σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν προβλέψει ή εάν η αναποτελεσματικότητα ενός κανονισμού αποδεικνύεται νομικά ή εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, αναλαμβάνουν να διορθώσουν αυτό το κενό ή την αναποτελεσματική ρύθμιση με πραγματικό τρόπο, με βάση τον οικονομικό σκοπό της σύμβασης που πρέπει να ολοκληρωθεί ή να αντικατασταθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
  Εάν ο πελάτης είναι έμπορος κατά την έννοια του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, η έδρα του διοργανωτή συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας. Το ίδιο ισχύει επίσης εάν ο πελάτης δεν έχει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία. Ωστόσο, ο διοργανωτής δικαιούται επίσης να ασκήσει αγωγή στην έδρα του πελάτη.

  Κατάσταση 01/2022