γίνομαι μέλος

Για παραγωγούς

Προσφέρετε συγκομισμένα προϊόντα σε όλη την ΕΕ
12.99
8
00
κάθε μήνα
 • απεριόριστος κάντε πολλές προσφορές
 • Ολοι Ορατά δεδομένα επαφής και τοποθεσίας
 • οποιαδήποτε στιγμή προσαρμόσιμο
 • χωρίς περιορισμένη περίοδο προσφοράς
 • 30 μέρες δωρεάν δοκιμαστική περίοδος
 • Προφίλ πωλητή με Στοιχεία επικοινωνίας, πρόσωπο επικοινωνίας, ατομικό περιγραφικό κείμενο και γκαλερί εικόνων
30 μέρες
δωρεάν
δοκιμές

Για λιανοπωλητές / εστιάτορες

Ενημερωθείτε για τα προϊόντα συγκομιδής σε όλη την ΕΕ
19.99
16
00
κάθε μήνα
 • απεριόριστος υποβάλουν πολλά αιτήματα
 • Ολοι Ορατά δεδομένα επαφής και τοποθεσίας
 • οποιαδήποτε στιγμή προσαρμόσιμο
 • χωρίς περιορισμένη περίοδο εφαρμογής
 • 30 μέρες δωρεάν δοκιμαστική περίοδος
 • προφίλ σκοπεύτρου με Στοιχεία επικοινωνίας, πρόσωπο επικοινωνίας, ατομικό περιγραφικό κείμενο και γκαλερί εικόνων
30 μέρες
δωρεάν
δοκιμές